WALZCAK Wanda (1948), Radymno

Povolaním učiteľka so širokým záberom záujmových činností. Venuje sa maľbe, fotografii, poézii, divadlu, satire i rezbárstvu. Drevenej plastike sa venuje sporadicky od roku 2003 a vnáša do nej výrazný poetický prvok v zobrazení tváre a ženského tela.Bola členkou Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Centre kulturalnom v Przemyśli. Toho času žije vo Varšave.