ZÁTHURECKÁ Kristína (1975), Hýľov

Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor sociálna andragogika. Pracovala v oblasti mediálnej komunikácie US Steel v Košiciach. Vo výtvarnej tvorbe uplatňuje spontánnosť, jednoduchosť, symboliku. Je samoukom, tvorí intuitívne, nezaťažená konvenciami a výtvarnými trendmi. Diela nesú v sebe hravosť, krehkú, poetickú imagináciu, vychádzajúcu zo snových predstáv. Vo farebnom vyjadrení využíva zväčša redukovaný počet farieb alebo pracuje systémom tón v tóne.