ZILINKO Roman (1976), Ľvov

Povolaním kunsthistorik, znalec v odbore ukrajinského ikonopisu 17. a 18. st. a národnej ikony 19.st. Vyštudoval aj teológiu. Pracuje v Národnom múzeu A. Šeptického v Ľvove. Aj vo vlastnej výtvarnej tvorbe, rozvíjanej od roku 2010 sa venuje ikone. V centre pozornosti je Bohorodička, postavy svätcov či archanjelov. Frontálny pohľad zobrazovaných, kontrastná farebnosť a bohatá ornamentika približuje jeho výtvarný prejav k ľudovej tvorbe. Vystavoval v Poľsku, Ukrajine, USA a na Slovensku. V roku 2013 získal Cenu ministra kultúry Ukrajiny za muzeálnu prácu.